Christiania – som idé, rækker langt ud over plankeværket…

Christiania forbinder flere verdener og er – fra at være et socialt eksperiment – vokset til at blive en eksperimental zone. Vi tilhører en verdensomspændende cirkel af Frie Kultursteder/ Free Cultural Spaces.

Vore erfaringer – gennem mange år med borgerinddragelse og konsensus – kan hjælpe og inspirere andre mennesker.

Alle skal kunne være med, så: SKYND DIG LANGSOMT!

 

NOGLE HOLDNINGER, ØNSKER OG DRØMME:

Vi mangler en dimension – udover den materielle – nemlig en ægte åndelig dimension… Dette har skabt en ubalance i samfundet, som tydeligt kan mærkes.

Når åndelighed bliver til religion, når religion bliver til dogmer og dogmer til politik, så bliver det virkelig farligt.

Når andre laver TOPMØDER – så laver vi BUNDMØDER.

At vende bunden i vejret på det hele er nødvendigt med alle de oppefra-og-ned-løsninger, vi bliver udsat for hver dag! Derfor: Enkel levevis i fællesskaber, lokale penge og personlig forandring.

De oprindelige folk – der stadig kan huske og stadig bruger deres overleverede visdom – kan hjælpe os, i den vestlige verden, med at huske den gemte, glemte visdom…

Mennesket skal komme før profit – idéen før pengene!

HUSK: Pengetræer vokser ikke ind i himmelen – lige meget hvor meget de ’gødes’!

Vi ønsker en mere ligelig fordeling af arbejdet! Ingen tvangsaktivering her! Mennesket skal IKKE slide sig ihjel! Alle borgere bør derfor have ret til et rimeligt økonomisk eksistensgrundlag – og udover det, kunne tage sig et arbejde efter behov. Herved undgår man unødig stress, megen kriminalitet og menneskelig ulykke. Det kan kaldes borgerløn – eller grundindkomst (som i Schweiz).

Gratis eller billig bæredygtig offentlig transport! Ind med letbaner! Trolleybusser og sporvogne tilbage i gaderne!

Flere gratis offentlige toiletter! Slut med de nedværdigende køer foran dametoiletterne!

BEMÆRK: Et samfunds ligestilling, kan måles på antallet af dametoiletter. Derfor: Flere offentlige dametoiletter!

Vi hylder ’det legende menneske’, homo ludens! SÅ: Mere leg og fantasi i byen!

Naturen tilbage til byen – med flere grønne byrum og grønne tage – og mere af den vilde natur! Ikke kun de rige skal have svaneudsigt! Amager Fælled er Københavns forhave – Christiania er byens baghave!

Vi arbejder for byfornyelse nedefra, som videreudvikles ud fra beboernes eget fælles grundlag og på deres egne betingelser – uden indblanding fra økonomisk spekulerende udefrakommende bygherrer!

Skønhed er ligeså vigtig som funktion! Vi ønsker en smuk og ren by med billige, bæredygtige fantasifulde boliger med farver og runde former – ”en by så blød som en krop!”

Vi ønsker adgang til fjernvarme til ALLE byens husstande.

Vi arbejder for mere liv i nærmiljøet, med små butikker, tæt ved din bolig med rene råvarer.

Fremtidens mennesker er vore børn og unge og deres efterkommere, og de fortjener alle et godt liv – et liv baseret på omsorg, kærlighed og fællesskab. Derfor ønsker vi nærheden og fællesskabsfølelsen tilbage i samfundet.

Vi ønsker ordentlige vilkår og rimelige rammer for børnefamilier, enlige, ensomme, ældre, fattige, syge og handicappede.

Vi ønsker mere tid til nærvær mellem alle slags mennesker. Børn, unge og ældre fra alle kulturer, kan arbejde sammen på tværs af generationer. De unge kan lære meget ved at snakke med de ældre og respektfuldt lytte til deres historier… En bedre – og mere kvalificeret undervisning findes næppe – og slet ikke på nettet! Prøv det!

Vi gamle skal berede vejen for de kommende generationer – og strø den med kærlighed og nærvær…

Unge og ældre hjemløse skal selv være med til at bygge og indrette deres boliger. Dette skal ske i samarbejde med tålmodige og kærlige kyndige vejledere! Inddragelse – og respekt for den enkeltes rimelige ønsker og drømme – er en vigtig faktor. Det skaber selvværd og kan lægge grunden til en meningsfuld tilværelse.

Vi støtter vækstlaget og den unge kultur! Christiania – og andre fristeder – danner tilsammen en ventil på samfundets trykkoger. Derfor: Flere frie kultursteder med plads til eksperimenter! Gode rammer skaber gode mennesker!

Legalisering af HELE cannabisplanten – IKKE kun den medicinske del! Det giver mere plads i fængslerne til de virkelig personfarlige forbrydere. Økologisk cannabis tilbage på de danske bondemarker! Urten skal kunne dyrkes og sælges lovligt på licens fra udvalgte salgssteder. Det giver gode penge i statskassen, som bl.a. kan bruges til behandling og resocialicering af unge kriminelle.

REGIONEN bør følge Christianias eksempel og indrette små lokale skadestuer og sundhedshuse som supplement til de store specialiserede sygehuse. Christiania har haft sit eget Sundhedshus med succés siden 1973.

Vi drømmer om ’Det holistiske hospital’, hvor det åndelige aspekt spiller en ligeværdig rolle, hvor man er fri for de nuværende uforsvarlige tilstande med skærpet administrativt arbejde, hvor personalet har ro til at samarbejde og tage sig omsorgsfuldt af den enkelte patient, hvor det grønne kan dyrkes økologisk eller biodynamisk, hvor skønheden i omgivelserne – inde som ude – og maden – indgår som en del af helbredelsen.

OG HUSK:

Du er selv en del af naturen, så vær god ved den!

 

MAGI

Christiania er MAGI. Med alle sine modsætninger i evig bevægelse – stræbende mod en balance, der ind imellem nås i et magisk øjeblik…

Christiania er et kunstværk – et levende et…

Kunstværket kan der arbejdes videre på. Men ud fra kunstværkets egen sjæl.

O O O

VIGTIGT AT BEMÆRKE:

Christiania-Listen har bogstavet E til Kommunalvalget

E for EVENTYR

E for ENERGI

E for ENGAGEMENT

 

MEN hedder kun Christiania-Listen til Regionsvalget

SKYND DIG LANGSOMT – MED CHRISTIANIA-LISTEN!

BRITTA LILLESØE
item5
item6
item7
7557ß-wß Britta portræt på balkon
item7 7557ß-wß Britta portræt på balkon