Stem på liste 'E' til Kommunalvalget

- og på 'CHRISTIANIA-LISTEN' på stemmesedlen til Regionsvalget

Pia 'Rosenhus' Liljenbøl
item5
item6
item7
7557ß-wß Britta portræt på balkon
item7 7557ß-wß Britta portræt på balkon